Kategoriarkiv: Juridik

Seminarieserie inom arbetsrätt

Är du intresserad av att läsa inom arbetsrätt eller är det något som behövs inom ditt arbete? Då finns det möjlighet för dig att läsa seminarieserien Aktuell Arbetsrätt som kan hållas på olika orter ute i landet för att alla ska ha möjlighet att ta del av denna kunskap. Den som håller i kurserna är Tommy Iseskog som under era kurstillfällen kommer att avhandla allt som är aktuellt och nytt inom just arbetsrätt och dess område för att ni ska hålla er såväl uppdaterade som utbildade inom branschen.

Ni kommer också att diskutera och kommentera aktuella domar som hålls idag, även nyheter från regeringen och riksdagen är sådant som kommer att vidröras för att få ett brett spektra på området. Det är alltid viktigt att inom just arbetsrätt hålla sig uppdaterad hela tiden eftersom att det alltid ändrar sig och rör på sig, då är det viktigt att man har koll på lagar och regler för att inte missa något som kan vara väldigt avgörande. Aktuell Arbetsrätt hålls på många olika orter och har därför många sedan tidigare mycket nöjda elever och kunder som kan intyga att det är en väldigt informativ och aktuell seminarieserie som verkligen ger en riktig insyn i arbete och rätt.

Ta del i kursen

Eftersom att det är väldigt viktigt att ta del och fråga mycket när man ska lära sig något låter Tommy Iseskog alltid det finnas ett utrymme för er att ta upp frågeställningar ni har eller kanske ärenden som ni konkret arbetar med just nu för att få perspektiv och en erfaren synvinkel på ärendet.

Ni kan boka seminarieserien Aktuell Arbetsrätt antingen på egen hand eller tillsammans med ert företag och gå som grupp, ni kommer alltid att få ett professionellt bemötande och lära er väldigt mycket under dessa tillfällen, så investera såväl i dig själv som i ditt företag och gå Aktuell Arbetsrätt för att hålla er uppdaterade.